Γεωργία Ακριβείας

Γεωργία ακριβείας με χρήση drones

Στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας, η χρήση των Drones (πολυόπτερο & σταθερή πτέρυγα) κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος μέρα με τη μέρα, με τα μεγάλα οφέλη που προσφέρει να αναγνωρίζονται από αγρότες σε όλο τον κόσμο όπως η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία.

Είναι απολύτως λογικό, όταν ένας αγρότης συνειδητοποιεί ότι μπορεί να επιβλέπει πλήρως τις γεωργικές εκτάσεις και τις καλλιέργειές του μέσα σε λίγα μόνο λεπτά..

Κατάλληλες κάμερες RGB, Πολυφασματικές και Θερμικές με Ραδιομετρική Μέτρηση μπορούν να συλλέγουν εικόνες από το ορατό αλλά και από το μη ορατό φάσμα της ανθρώπινης όρασης και σε διαφορετικά μήκη κύματος υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Το NIRS (οντινή υπέρυθρη φασματοσκόπηση) είναι μια μέτρηση που αφορά το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα σε συνάρτηση με το βαθμό θερμότητας και κυμαίνεται από 700nm – 2500nm. Η μέτρηση αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική στην γεωργία ακριβείας λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φυτά απορροφούν ενέργεια στο προαναφερθέν φάσμα.

Ως αποτέλεσμα όσο πιο πολύ ενέργεια απορροφάται από το καλλιεργούμενο φυτό, τόσο πιο υγιές και ανθεκτικό γίνεται, δίνοντας στον αγρότη χρήσιμες πληροφορίες τόσο για την εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης όσο και για τον τελικό όγκο της σοδειάς του.

Όλα αυτά μαζί με άλλες εξειδικευμένες γεωργικές εφαρμογές όπως, η ανίχνευση ασθενειών, η ακριβής κατανομή λιπάσματος, οι αεροψεκασμοί, η καταμέτρηση των φυτών και η επαρκής άρδευση αυτών, συνθέτουν τις πιο σύγχρονες μεθόδους γεωργικής παραγωγής, μεγιστοποιώντας την απόδοση κάθε καλλιεργήσιμης έκτασης.